Avvikler MobilePay i Norge

11. oktober 2017

Avvikler MobilePay i Norge


Danske Bank og MobilePay har besluttet å avvikle MobilePay i Norge og er samtidig i dialog med Vipps om en norsk distribusjonsavtale. Intensjonen er å lande en slik avtale så snart som mulig. ​​​​​​​​​​​​Det norske mobilbetalingsmarkedet har vært i rask og kraftig utvikling siden lanseringen av Vipps og MobilePay sommeren 2015. Nå skrives et nytt kapittel i historien.

- Vi har lært enormt mye de siste to årene og vår tilstedeværelse har vært viktig for utviklingen i det norske mobilbetalingsmarkedet. Vi er stolte av at vi - som en utfordrer med sterkt fokus på produktutvikling - har bidratt til at forbrukerne har fått stadig mer brukervennlige løsninger. Nå skal vi skrive et nytt kapittel i denne historien, sier Jesper Nielsen, direktør for personmarkedet i Danske Bank-konsernet og styreleder i MobilePay.​

I dialog med Vipps

I forlengelsen av beslutningen om å avvikle MobilePay i Norge, har Danske Bank vært i dialog med Vipps om en norsk distribusjonsavtale. Intensjonen er å lande en slik avtale så snart som mulig.

”Vipps deler vårt intense fokus på å etablere en løsning med stor utbredelse og høy brukervennlighet som er i konstant utvikling. Vår ambisjon er at den dialogen vi nå har, snarlig ender med at vi kan tilby våre kunder denne løsningen i Norge. Inn i dette tar vi med oss vår mangeårige erfaring fra det nordiske markedet. Kombinasjonen av dette mener jeg vil kunne bli en svært god løsning for bankens kunder som fortjener at vi hele tiden sikrer at de har de beste løsningene, avslutter Nielsen.

Vil sikre en god prosess

Samtidig som dialogen med Vipps pågår, vil Danske Bank ha fokus på prosessen videre for kunder som bruker MobilePay.

- Vi bygde opp et ambisiøst MobilePay i Norge med en solid løsning og dyktige medarbeidere. Nå er det viktigste for oss å sikre en så god prosess som mulig for våre brukere og bedriftskunder. Arbeidet vil pågå en stund og vi vil bruke så mye tid som er nødvendig, sier Nielsen.

For ytterlige spørsmål kontakt Kommunikasjonsdirektør i Danske Bank Norge:
Stian Arnesen
+ 47 970 123 50