MobilePay Materiale

MobilePay-materiale

​​MobilePay-logoer

I løpet av høsten 2017 endrer vi vårt design. I takt med endringen vi gjør vil det komme nytt materiale som er relevant for deg. Foreløpig kan du laste ned vår logo i ulike formater og farger.

MobilePay logoer

Velg MobilePay-logoen du ønsker å vise ved kassen.
Velg teksten du ønsker å ha ståede ved siden av logoen:
  • Betal med MobilePay
  • Her kan du betale med MobilePay
En av de ovenstående tekstene skal alltid stå ved siden av logoen. Tekstene er vist i prioritert rekkefølge.

Hvis du har en nettbutikk velger din Payment Service Provider teksten som vises ved check out. Det betyr at teksten kan variere fra vindu til vindu i løpet av betalingsflowet.

MobilePay skal alltid skrives uten mellomrom og med stor M og stor P.

Bruk av MobilePay-logoen skal skje i overenstemmelse med våre vilkår. MobilePay forbeholder seg retten til å reise erstatningskrav hvis retningslinjene ikke oppfylles. Se våre vilkår her.

Se vår designguide her​.